Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

5 podstawowych praw jakie posiada każdy pracownik

5 podstawowych praw jakie posiada każdy pracownik

5 podstawowych praw jakie posiada każdy pracownik

Obowiązki i wymagania to nie jedyne zasady, którymi musi kierować się każdy pracownik. Oprócz szeregu stawianych wobec niego zakazów i nakazów może również czuć się pełnowartościową jednostką. Wystarczy, aby pamiętał o swoich przywilejach. Warto przyzwyczaić się do ich przestrzegania ich przestrzegania dla dobra własnego oraz pozostałych pracowników. Wszystkie swoje prawa i obowiązki możesz poznać na szkoleniach z prawa pracy organizowanych przez krakowska firmę szkoleniową Maciołek.

Dni wolne od pracy – to coś, co zazwyczaj kojarzy nam się z prawami pracownika. Jednak oprócz tych kilku dziesięciu dni urlopu pracownik ma prawo do wielu innych rzeczy. Warto o nich pamiętać, zarówno, gdy jesteśmy osobami zatrudnionymi jak i przełożonymi.  Każdy pracownik niezależnie od szczebla na jakim jest zatrudniony ma swoje prawa.

Najważniejsze z nich dotyczą:

  1. Wykonywania pracy objętej umową. Chodzi głównie o zakres obowiązków oraz czas pracy. Ponadto warto w umowie zaznaczyć, w jakich warunkach przyjdzie pracownikowi spełniać swoje obowiązki, w jakich godzinach i pod jakim adresem, jeśli ma być to praca stacjonarna. Pracownik, który bierze pod uwagę czynniki, które mogą źle wpływać na jego zdrowie, powinien  na wstępie zaznaczyć, w jakich warunkach nie będzie mógł pracować i zaznaczyć to w umowie.
  2. Odpowiedniego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę na podstawie na umowy o pracę w pełnym etacie nie powinno być niższe niż to minimalne określone w ustawie. Powinno być również adekwatne do wymagań stawianych wobec pracownika, jego kwalifikacji oraz zakresu obowiązków. Jeśli decydujemy się na umowę o dzieło lub zlecenie należy dokładnie ustalić stawkę godzinową oraz sposób rozliczania ewentualnych nadgodzin. Ponadto każdy pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości identycznej, co inna osoba zatrudniona w danym zakładzie, na tożsamym stanowisku i z takim samym zakresem obowiązków.
  3. Równego traktowania. Podobne jak zasada odpowiedniego wynagrodzenia mówi o tym, że każdy pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak pozostałe osoby na tych samych stanowiskach. Ponadto identyczne powinny być warunki pracy każdego z nich. Równość powinna dotyczyć także dostępu do szkoleń i organizowanych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
  4. Dni wolnych od pracy. Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o prac ę należą się dni wolne tzw. urlop wypoczynkowy. Ilość tych dni nie jest jednak taka sama dla każdego pracownika. Zależy ona od dotychczas przepracowanego okresu. Jeśli osoba zatrudniona przepracowała dotychczas mniej niż 10 lat przysługuje jej 20 dni urlopu, w sytuacji zatrudnienia trwającego ponad ten okres nalicza się 26 dni urlopu. Dobra wiadomością dla młodszych pracowników jest fakt, iż do stażu pracy można wliczyć okres studiów i innych szkół. Każdy pracownik otrzymuje podczas dni urlopowych 100% wynagrodzenia.  Oprócz dni związanych z urlopem pracownicy mają prawo do dni ustawowo wolnych od pracy.
  5. Praca zgodna z zasadami BHP i przeciwpożarowymi. Jest to prawo do pracy w odpowiednich warunkach. Powinny one odpowiadać  przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, nie stwarzać zagrożenia zdrowia osobie bezpośrednio w nich pracującej oraz pozostałym zatrudnionym. Za ich przestrzeganie odpowiedzialność ponosi pracodawca. Jeśli według pracownika warunki pracy nie spełniają odpowiednich norm może on zaprzestać w jej wykonywania. Pracownik ma zaś obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i jeśli nie będzie postępował zgodnie z nimi, może zostać zwolniony. 

 

5 podstawowych praw jakie posiada każdy pracownik
Views All Time
5 podstawowych praw jakie posiada każdy pracownik
Views Today