Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Akademia profesjonalnej asystentki/sekretarki

Akademia profesjonalnej asystentki/sekretarki

Kluczowe kompetencje profesjonalnej asystentki/sekretarki

Dzień 1:

Planowanie rozwoju i kariery::

 1. Czy tylko “niegrzeczne dziewczynki” awansują?
 2. Co to jest mentalność asystentki, jak sprostać oczekiwaniom szefa, współpracowników i klientów
 3. Wyznaczniki sukcesu w karierze asystentki
 4. Rola celu zawodowego, jak go znaleźć i jak skutecznie realizować
 5. Jak działać skutecznie i wyrabiać trwałe pozytywne nawyki
 6. Nowe perspektywy i szanse wynikające z pracy w sekretariacie

Efektywna komunikacja z szefem, współpracownikami i klientami:

 1. Zasady „ bodylanguage”
 2. Eliminowanie barier komunikacyjnych-jak lepiej być rozumianym przez innych
 3. Jak mówić, żeby inni nas słuchali, elementy retoryki w biznesie
 4. Jak słuchać, aby inni chcieli do nas mówić
 5. Rodzaje pytań, parafraza, truizmy- klucze do skutecznej komunikacji

Efektywna komunikacja telefoniczna:

 1. Rozmowa przychodząca, łączenie rozmów- zasady
 2. Rozmowa wychodząca
 3. Rozmowa reklamacyjna- zarządzanie emocjami klienta i własnymi
 4. „ ochrona” szefa przed niepożądanymi telefonami
 5. Emisja głosu
 6. Skuteczne narzędzia w pracy przez telefon

Profesjonalny wizerunek asystentki / sekretarki:

 1. Analiza kolorystyczna
 2. Zasady wizażu
 3. Ubiór, biżuteria i makijaż biznesowy

Część warsztatu prowadzona przez specjalistę ds. wizażu i kreowania pozytywnego wizerunku, indywidualne porady i konsultacje. 

Dzień 2:

Profesjonalna korespondencja biurowa:

 1. Standardy i nowe trendy
 2. Stałe elementy i układ pisma
 3. Rola instrukcji kancelaryjnej
 4. Dekretacja
 5. Blankiet korespondencyjny vs czysta kartka
 6. Etykieta, czyli korespondencja e-mailowa
 7. Nowe zasady obowiązujące w korespondencji zachodniej
 8. Europejski układ graficzny pisma na papierze bez nadruku
 9. Amerykański układ graficzny pisma na papierze bez nadruku
 10. Układ graficzny pism w blankietach korespondencyjnych oznaczonych PN
 11. Zalecenia w redagowaniu pism określonych PN po wejściu Polski do UE

Asertywność w pracy i po pracy:

 1. Prośby i życzenia – jak mówić „nie” i jak mówić „tak”
 2. Jak przyjmować krytykę, jak krytykować innych
 3. Jak reagować na delegowanie zadań do osób, które nie są z nimi w zależności służbowej
 4. Niezręczne komplementy i dowcipy – eleganckie reakcje
 5. Jak zachować się asertywnie wobec własnego szefa / klienta / współpracownika
 6. Asertywność a gra płci
 7. Model analizy transakcyjnej Bern’a w pracy i w życiu osobistym

Pokonać stres:

 1. Psychologia stresu: pozytywny i negatywny wymiar
 2. Pomiar własnego poziomu stresu
 3. Unikanie i sposoby redukcji oraz rozładowywania stresu
 4. Trening relaksacyjny: trans, hipnoza, wizualizacja

Ćwiczenia praktyczne – trening wybranych technik redukcji stresu i relaksacji

 

Perswazyjna komunikacja, czyli jak współpracować, bronić się przed presją i manipulacją oraz zarządzać czasem w sekretariacie

Dzień 1

Zarządzanie sobą w czasie, organizacja i planowanie:

 1. Wyznaczanie priorytetów
 2. Priorytety asystentki i priorytety szefa
 3. Organizacja pracy własnej i wsparcie dla przełożonego
 4. Zasady i metody planowania
 5. Praca z celami
 6. Eliminacja „pożeraczy” czasu
 7. Skuteczna organizacja kalendarza

Co decyduje o sukcesie – inteligencja emocjonalna w pracy

 1. Między intelektem IQ, a inteligencją emocjonalną EQ
 2. Składniki inteligencji emocjonalnej
 3. Diagnoza obszarów własnej inteligencji emocjonalnej
 4. Wpływ emocji na zachowania i kontakty z innymi ludźmi- jak zarządzać relacjami w biznesie i osiągać zamierzone cele
 5. Jak ćwiczyć i podwyższać iloraz inteligencji emocjonalnej- trening i narzędzia do codziennego rozwoju

Współpraca z szefem i pozostałymi osobami w firmie:

 1. Jak zachować dobre relacje i jednocześnie skutecznie realizować zlecone zadania
 2. Jak egzekwować realizację zadań od współpracowników i innych osób w firmie
 3. Jak przekazać informację o zadaniu delegowanym przez szefa

Obrona przed presją i manipulacją

 1. Wywieranie wpływu, perswazja, manipulacja- podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia
 2. Manipulacja świadoma i nieświadoma
 3. Najczęściej stosowane „brudne” chwyty, jak im się oprzeć
 4. Umiejętność obrony przed manipulacjami innych
 5. Magiczny świat perswazji- wpływ niektórych słów na reakcje ludzkie

Dzień 2

Neurolingwistyczne programowanie w sekretariacie:

 1. Co to jest i jak może usprawnić pracę w sekretariacie
 2. Metaprogramy jako sposób do budowania dobrych relacji biznesowych
 3. Systemy reprezentacji w komunikacji z innymi
 4. Zasoby naszej podświadomości kluczem do osiągnięcia celów

Typologia osobowości, a style komunikacyjne przełożonych, współpracowników i klientów:

 1. Diagnoza własnego stylu osobowości
 2. Rozpoznawanie osobowości innych osób
 3. Budowanie trwałych relacji z wykorzystaniem dopasowania do typologii innych
 4. Bariery komunikacyjne w kontaktach z osobami prezentującymi zupełnie odmienny typ osobowości, jak zbudować “mosty”

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych:

 1. Wykorzystanie bodylanguage do budowania dobrego kontaktu i wystąpień publicznych
 2. Organizacja spotkań i ich prowadzenie
 3. Reagowanie na trudne pytania, niekomfortowe komentarze lub komplementy
 4. Jak poradzić sobie z gafami i przejęzyczeniami
 5. Jak wykreować pożądany wizerunek własny i firmy?

Jak skutecznie motywować do pracy

 1. Między motywacją, a automotywacją
 2. Czynniki automotywacji
 3. Jak znaleźć satysfakcję we własnej pracy
 4. Jak ustrzec się przed wypaleniem zawodowym

 

Savoir vivre w pracy profesjonalnej asystentki/sekretarki

Dzień 1

Różnice między etykieta towarzyską a biznesową:

 1. Czym jest etykieta
 2. 3 podstawowe zasady etykiety w biznesie

Jak cię widzą, tak cię piszą:

 1. Rola wyglądu w kreowaniu pozytywnego wizerunku
 2. Zasady doboru garderoby w zależności od okoliczności
 3. Strój kobiety biznesu
 4. Garderoba biznesmana

Pierwszy kontakt:

 1. Zasady powitania, pozdrawianie
 2. Kiedy, komu i jak podawać rękę
 3. Przedstawianie się i prezentacja osób
 4. Ukłony i pocałunki
 5. Używanie tytułów w kontakcie bezpośrednim
 6. Rodzaje i wymiana wizytówek

Profesjonalna korespondencja w nowoczesnej firmie:

 1. Zasady adresowania i tytułowania w korespondencji
 2. Język mówiony a język pisany- podobieństwa i różnice
 3. Kultura słowa pisanego
 4. Styl i redakcja
 5. Styl urzędowy a towarzyski
 6. Niewerbalne aspekty korespondencji
 7. Zasady redagowania zaproszeń
 8. Ćwiczenie: zredagowanie profesjonalnego zaproszenia na wskazane okazje

Etykieta, czyli korespondencja e-mailowa:

 1. Treść główna i załączniki
 2. Szacunek dla adresu e-mailowego
 3. Czas odpisywania
 4. Stosowanie akronimów
 5. Najważniejsze zasady e-mailingu

Small talk w rozmowach biznesowych:

 1. Tematy wskazane i zakazane
 2. Wyrazy obcojęzyczne w rozmowie
 3. Jak reagować na gafy, przejęzyczenia, nietaktowne pytania

Sztuka degustowania win i elegancja rozmowy o nich.

Dzień 2

Goście w firmie:

 1. Podejmowanie gości
 2. Odbieranie gości z lotniska
 3. Wizyta w siedzibie firmy
 4. Opracowanie i wysłanie programu wizyty
 5. Ogólne zasady składania i przyjmowania wizyt
 6. Hierarchia miejsc w samochodzie i taksówce
 7. Organizacja spotkań biznesowych i firmie
 8. Kurtuazyjne wizyty towarzyszące
 9. Pożegnanie gości

Wyjazd w delegację zagraniczną:

 1. Jak profesjonalnie przygotować się do wyjazdu służbowego?
 2. Jak zaskarbić sobie szacunek i uznanie gospodarzy
 3. Zachowanie za granicą
 4. Kwiaty i upominki

Obyczajowe różnice kulturowe:

 1. Wymiana wizytówek w różnych krajach
 2. Jak pozdrawiać obcokrajowców
 3. Gdy zostaniesz zaproszony do domu gospodarza
 4. Nietypowe sytuacje w kontaktach międzynarodowych

Spotkania i przyjęcia biznesowe:

 1. Wybór formy spotkania
 2. Rola gospodarza
 3. Przyjęcia na stojąco i na siedząco
 4. Kultura stołu
 5. Sporządzenie listy gości, gość honorowy
 6. Rozmieszczenie gości przy stole: stół francuski, stół angielski
 7. Dobór menu
 8. Jak jeść nietypowe potrawy
 9. Dobór i serwowanie napojów
 10. Sztuka wznoszenia toastów
Akademia profesjonalnej asystentki/sekretarki
Views All Time
Akademia profesjonalnej asystentki/sekretarki
Views Today