Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Asertywność ćwiczenia szkoleniowe – krok po kroku

Asertywność ćwiczenia szkoleniowe – krok po kroku

Asertywność ćwiczenia szkoleniowe – krok po kroku

Dzień 1

Pojęcie asertywności- czym ona jest, a czym na pewno nie jest ? Ocena swojego poziomu asertywności w poszczególnych obszarach osobistych i biznesowych:

 1. Definicja terminu „asertywność” i omówienie najczęstszych problemów z własną asertywnością
 2. Rozróżnienie między asertywnym, agresywnym a uległym zachowaniem
 3. Poziom asertywności wobec przełożonego, współpracownika i klienta
 4. Poziom asertywności w poszczególnych obszarach – wyłonienie obszarów,  które należy rozwinąć – test autodiagnozujący

Przyznanie sobie prawa do bycia asertywnym:

 1. Asertywność, a poczucie własnej godności
 2. Moment naturalnego, w zgodzie z rozwojem, uczenia się zachowań asertywnych
 3. Świadomy wybór zachowań asertywnych, jako swojego sposobu zachowania
 4. Stworzenie planu rozwoju własnych kompetencji w obszarze asertywności – ćwiczenie

Przyczyny zahamowań w korzystaniu z asertywnych wzorców:

 1. „Echa przeszłości: czyli przekazy dane nam w dzieciństwie zabraniające obrony swojej niezależności
 2. Zdania anty-asertywne blokujące podjecie skutecznego działania
 3. Interaktywny trening rozpoznawania zachowań anty-asertywnych innych osób

Zewnętrzne wskaźniki przyjęcia asertywnej postawy, jako sposobu życia:

 1. Mowa ciała, jako zasadniczy element postawy asertywnej
 2. Komunikacja werbalna i zawarty w niej „przekaz” asertywnej postawy
 3. Zdania pro-asertywne i ich używanie do rozwijania własnej asertywności
 4. Interaktywny trening postawy asertywnej

 

Dzień 2

Sposoby rozwijania własnej asertywności:

 1. Rozwijanie asertywności poprzez odpowiednią komunikację
 2. Rozwijanie asertywności poprzez relaksację, wizualizację i dbanie o samego siebie
 3. Rozwijanie własnej asertywności poprzez akceptację asertywności innych wobec nas

Asertywna obrona swoich praw w sytuacjach osobistych i społecznych:

 1. Asertywne odmowa – schemat mówienia „nie”
 2. Asertywne poproszenie o przysługę i akceptacja odmowy
 3. Asertywne żądanie wynikające z określonych praw, nam przysługujących
 4. Ćwiczenia warsztatowe: indywidualne i grupowe

Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwały oraz wyrażanie krytyki i pochwał wobec innych:

 1. Różne rodzaje krytyki i sposoby reakcji na nią – błędy najczęściej popełniane
 2. Pochwały i ich przyjmowanie oraz zaprzeczanie z powodu poczucia niskiej wartości i niewiary w siebie
 3. Asertywna reakcja na krytykę i pochwały ze strony przełożonego, współpracownika i klienta
 4. Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał wobec obcych, współpracowników i bliskich
 5. Asertywna reakcja na komplementy i niestosowne żarty
 6. Ćwiczenia warsztatowe: indywidualne i grupowe

Asertywność w kontaktach z innymi:

 1. Blokada w asertywnym wyrażaniu swoich opinii, próśb i ocen w gronie osób obcych i autorytetów
 2. Wystąpienia publiczne i zabieranie głosu
 3. Radzenie sobie z własnym gniewem w stosunku do innych
 4. Asertywne spojrzenie na poczuciem własnej winy i krzywdy

Poczucie własnej wartości a asertywne zachowanie, czyli asertywność w stosunku do samego siebie:

 1. Jak zachowywać się asertywnie, działać skutecznie i wyrabiać trwałe pozytywne nawyki myślenia i zachowania:
  a. Wyznaczanie celów wyznacznikiem sukcesu
  b. Koncentracja na zadaniu do zrealizowania jako sposób  realizacji zamierzonych celów
  c. Konsekwencja w realizacji celów

Podsumowanie szkolenia i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

 

Asertywność ćwiczenia szkoleniowe – krok po kroku
Views All Time
Asertywność ćwiczenia szkoleniowe – krok po kroku
Views Today