Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Budowanie ścieżek rozwoju

Budowanie ścieżek rozwoju

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów personalnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych, którzy są zainteresowani indywidualnym rozwojem swoich pracowników w organizacji.

 

CELE SZKOLENIA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Umieli przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania potencjałem pracowników
 • Umieli budować system diagnozy pracowników z wysokim potencjałem
 • Umieli budować plany rozwoju pracowników

 

TEMATYKA

ETAP 1

 • Cele zarządzania rozwojem pracowników w organizacji
 • Rozwój człowieka dorosłego, rozwój człowieka w organizacji
 • Fazy rozwoju organizacyjnego (cykl rozwoju organizacyjnego)
 • Złożoność zmian w organizacji, a potrzeby pracowników
 • Archetypy rozwojowe
 • Cele projektowania ścieżek rozwoju kariery pracowników.

ETAP 2

 • Potrzeby rozwojowe organizacji i pracowników
 • Co to jest potencjał rozwojowy
 • Obszary pomiaru potencjału rozwojowego pracowników
 • Profil kandydata o wysokim potencjale
 • Jak diagnozować potencjał rozwojowy pracowników?
 • Poszukiwanie pracowników o wysokim potencjale w organizacji.

ETAP 3

 • Opis rozwojowy organizacji – projektowanie organizacyjne
 • Łączenie potrzeb pracowników i organizacji
 • Wprowadzanie pracowników do programów rozwojowych
 • Planowanie działań rozwojowych
 • Projektowanie działań rozwojowych – transfer kompetencji osobistych i organizacyjnych
 • Współdziałanie z kadrą kierowniczą.

ETAP 4

 • Specyficzne potrzeby i oczekiwania pracowników o najwyższym potencjale
 • Prorozwojowy mechanizm wzrostu wynagrodzeń
 • Pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników
 • Motywowanie do rozwoju – w jaki motywujący sposób zachęcać pracowników do doskonalenia i dzielenia się swoimi umiejętnościami
 • Wzmacnianie zaangażowania i lojalności pracowników względem organizacji
 • Monitorowanie działań rozwojowych.

 

METODY SZKOLENIA

Szkolenie realizowane jest przy wykorzystaniu metod: mini wykładu, ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz case studies.

Budowanie ścieżek rozwoju
Views All Time
Budowanie ścieżek rozwoju
Views Today