Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Coaching i counselling

Coaching i counselling

Coaching i counselling

Program szkolenia:

O uczeniu się dorosłych:

 1. Schody kompetencyjne
 2. Cykl uczenia się Kolba
 3. Obszary i poziomy uczenia się wg Blooma
 4. Przeszkody w uczeniu się (syndrom starego psa i inne)

Konstruktywna krytyka:

 1. Co to jest “kanapka krytyki”, jak ją tworzyć?
 2. Jak udzielać?

Czym jest coaching?

 1. Teorie coachingu
 2. Kto to jest coach?
 3. Wartości skutecznego coacha
 4. 5 zasad coachów osiągających świetne wyniki

Mapowanie zespołu:

 1. Definiowanie potrzeb rozwojowych pracowników
 2. Wyznaczanie indywidualnego planu i celów coachingowych
 3. Model Hersey’a, Blanchard’a

Umiejętności skutecznego coacha:

 1. Asertywność
 2. Radzenie sobie z konfliktami
 3. Facylitacja
 4. Wywieranie wpływu
 5. Umiejętności komunikacyjne
 6. Budowanie kontaktu

Etapy coachingu:

 1. Sprzedanie idei coachingu
 2. Przedmiot coachingu
 3. Obserwacja, zasady
 4. Analiza, informacja zwrotna

Narzędzia w pracy coacha:

 1. Plan coachingu
 2. Raport pocoachingowy
 3. Formatka obserwacyjna

Czy coachingować “gwiazdę”?

 1. Jak coachingować pracowników o różnym poziomie gotowości

Counselling:

 1. Czym jest, jakie realizuje cele, na czym się skupia
 2. Kiedy i wobec kogo go stosować
 3. Model rozmowy counsellingowej

Mentoring:

 1. Czym się różni coaching od mentoringu
 2. 10 rad dla mentorów
 3. Etapy działania skutecznego mentora
 4. Analiza sposobu myślenia pracownika Wieczór wybór skutecznej strategii
Coaching i counselling
Views All Time
Coaching i counselling
Views Today