Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Menedżer obcokrajowiec a polski pracownik, czyli skuteczna komunikacja międzykulturowa

Menedżer obcokrajowiec a polski pracownik, czyli skuteczna komunikacja międzykulturowa

Ogólna charakterystyka szkolenia:

Skuteczna komunikacja międzykulturowa zdaje się być bardzo trudna, ale kilka prostych zasad niezwykle ją ułatwia.
W trakcie zajęć podchodzimy całościowo do kwestii doskonalenia kompetencji międzykulturowych. W równej mierze skupiamy się na pogłębianiu wiedzy dotyczącej zjawisk i procesów występujących na styku kultur, jak i na rozwijaniu praktycznych umiejętnościach menedżera w środowisku międzykulturowym.

Do kogo kierowane jest szkolenie?

Kierujemy tę ofertę do menedżerów-obcokrajowców pracujących w Polsce, a także do koordynatorów zespołów i projektów międzykulturowych. Zapraszamy także osoby, realizujące projekty z partnerami z odmiennych kręgów kulturowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy dzięki szkoleniu:

  1. Nabędą większą świadomość własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na relacje zawodowe
  2. Będą umiejętnie diagnozowali różnice kulturowe w środowisku pracy
  3. Nauczą się skutecznie radzić sobie z symptomami szoku kulturowego
  4. Będą świadomie wybierali najlepsze dla siebie strategie akulturacyjne
  5. Nauczą się motywować swoich pracowników w sposób adekwatny kulturowo
  6. Lepiej poznają specyfikę polskiej kultury organizacyjnej
  7. Będą potrafili skutecznie rozwiązywać nieporozumienia kulturowe
  8. Będą tworzyli środowisko pracy wykorzystujące różnorodność kulturową

Program ramowy:

Dzień 1:

1. Zjawiska i procesy w międzykulturowym środowisku pracy

Co się dzieje z ludźmi i grupami pracowniczymi na styku kultur?
Obawy i niezrozumienie,
Bariera językowa i nieznajomość kodu kulturowego,
Wzajemne stereotypy i uprzedzenia,
Ciekawość i chęć poznania nowej kultury.

2. Klucze i wytrychy do skutecznej komunikacji międzykulturowej
Podstawowe pojęcia porządkujące komunikację międzykulturową w organizacji:

Kultura i różnice kulturowe
Wymiary kultury najmocniej uwidaczniające się w pracy
– unikanie niepewności,
– dystans władzy,
– męskość – kobiecość,
– kolektywizm – indywidualizm.

3. Specyfika i pułapki dotyczące wielokulturowych zespołów.

Idealny menedżer – idealny pracownik – wzajemne oczekiwania.
Czym jest socjalizacja i enkulturacja oraz jaki jest ich wpływ na tworzenie zasad pracy i kultury organizacji?
Jak wartości wyniesione z kultury rodzimej wpływają na moje oczekiwania wobec pracowników.

4. Szok kulturowy, czyli dlaczego trudno zrozumieć nowe reguły gry?

Pięciofazowy i sześciofazowy model szoku kulturowego.
Symptomy psychologiczne, fizyczne, społeczne i poznawcze.
Sposoby radzenia sobie na poszczególnych etapach szoku.
Jak szok kulturowy może pomóc w lepszym funkcjonowaniu w międzykulturowym środowisku zawodowym?

5. Strategie akulturacyjne w organizacji odmiennej kulturowo, czyli jak radzimy sobie w nowej kulturze?

Cztery strategie akulturacyjne w środowisku odmiennej kulturowo

– Integracja,
– Asymilacja,
– Marginalizacja,
– Separacja

W jaki sposób można zyskać na każdej z przyjętych strategii?

Dzień 2:

6. Źródła i cechy kultury polskiej w biznesie

Gdzie są Polacy na wymiarach kulturowych?
Kody i skrypty kulturowe w polskich organizacjach, czyli jak komunikują się Polacy?
Jakie normy, wartości i zachowania są najczęściej obecne w świecie polskiego biznesu i z czego one wynikają?
Wartości cenione w kulturze polskiej i obszary możliwych nieporozumień.

7. Kultura i zarządzanie

Jakie są obszary najczęstszych nieporozumień w zespołach międzykulturowych?

Kultura a stosunek do pracy,
Kultura a motywacja i zaangażowanie,
Kultura a zarządzanie,
Kultura a style przywództwa,

Menedżer Obcokrajowiec w Polsce – możliwe nieporozumienia i jak je rozwiązać, a jeszcze lepiej jak im zapobiec?

8. Rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień o podłożu kulturowym

Jakie wątpliwości, pytania i osądy pojawiają się w sytuacjach konfliktowych?
Skuteczne pytania pozwalające na efektywną komunikację międzykulturową.
Doskonalenie umiejętności zadawania pytań skutecznie wyprowadzających z impasu.

9. Interesy i współpraca w środowisku wielokulturowym – podsumowanie najważniejszych elementów skutecznej komunikacji doskonalonych podczas szkolenia

Menedżer obcokrajowiec a polski pracownik, czyli skuteczna komunikacja międzykulturowa
Views All Time
Menedżer obcokrajowiec a polski pracownik, czyli skuteczna komunikacja międzykulturowa
Views Today