Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Negocjacje międzykulturowe- różnice w postrzeganiu relacji

Negocjacje międzykulturowe- różnice w postrzeganiu relacji

Negocjacje międzykulturowe- różnice w postrzeganiu relacji

Główna Idea

Negocjacje są powszechną formą uzyskiwania od innych tego, na czym nam zależy. Aby były skuteczne, wymagają stosownych przygotowań, rzeczowości, ambicji, stanowczości, świadomości własnych celów i pozytywnego nastawienia. Jeśli mają zapewnić długofalowe relacje z Drugą Stroną, wymagają też dobrej komunikacji, wzajemnego zaufania i poszanowania…
Gdy dotyczą przedstawicieli różnych kultur, stają się wyjątkowym wyzwaniem, nawet dla doświadczonych negocjatorów. Wiedza o lokalnej kulturze i zwyczajach partnera pozwala uniknąć wielu pułapek i zwiększyć szansę na dobre kontrakty…

Adresaci szkolenia:

 1. handlowcy i sprzedawcy
 2. pracownicy działów: sprzedaży, obsługi klienta, finansów, marketingu
 3. właściciele firm i kadra kierownicza

Cele:

 1. poznawanie profesjonalnych sposobów negocjacji (poprzez teorię i praktykę)
 2. rozwijanie umiejętności negocjowania z zagranicznymi partnerami

Korzyści uczestników:

 1. wzbogacenie wiedzy na temat prowadzenia negocjacji
 2. zdobycie nowych doświadczeń negocjacyjnych
 3. większa wprawa i pewność siebie w negocjowaniu z obcokrajowcami
 4. większa skuteczność negocjacji międzynarodowych
 5. lepsze wyniki finansowe firmy

Metody szkoleniowe

Mini-wykład, ćwiczenia indywidualne, testy psychologiczne, analizy przypadków, symulacje i analiza rozmów negocjacyjnych, prace w podgrupach, dyskusje kierowane

PROGRAM

Różnice międzykulturowe i sposoby porównywania kultur

 1. czym jest kultura lokalna i jak ją dostrzegamy
 2. „wymiary” kultury
 3. sposoby porównywania kultur
 4. jak różnice kulturowe ujawniają się w zachowaniu
  Mini-wykład, dyskusja kierowana, film

Istota negocjacji

 1. czym są negocjacje
 2. założenia ograniczające i ułatwiające skuteczne negocjacje
 3. plan i zasady przygotowań do negocjacji
 4. rozpoznawanie indywidualnych stylów negocjowania
  Test psychologiczny, dyskusja kierowana, ćwiczenia indywidualne

Istota negocjacji międzykulturowych

 1. co wyróżnia negocjacje międzykulturowe
 2. wymiary kultury istotne w negocjacjach
 3. wpływ czynników kulturowych na różne elementy negocjacji
 4. narodowość i kultura a styl prowadzenia negocjacji
 5. indywidualne podejście do negocjatorów zagranicznych
 6. międzynarodowa etykieta, jako wspólny język wśród różnic
  Mini-wykład, dyskusja kierowana

Kulturowe różnice w stylach negocjowania

 1. partnerzy z Unii Europejskiej
 2. partnerzy z USA
 3. negocjatorzy z Japonii
 4. Arabowie w negocjacjach
 5. sąsiedzi zza wschodniej granicy
  Mini-wykład, dyskusja kierowana

Przygotowanie negocjacji międzykulturowych

 1. zanim dojdzie do spotkania – punkty przygotowań do rozmów
 2. tworzenie korzystnego pierwszego wrażenia w kontaktach z obcokrajowcami
 3. komunikacja niewerbalna w negocjacjach międzykulturowych
 4. budowanie dobrego klimatu negocjacji w różnych kulturach
 5. sposoby przełamywania niechęci, uprzedzeń i nieufności
  Praca w podgrupach, analiza przypadków

Prowadzenie negocjacji międzykulturowych

 1. praktyka efektywnego słuchania
 2. sztuka zadawania dobrych pytań
 3. gospodarowanie informacjami podczas negocjacji
 4. metody poszukiwania rozwiązań „wygrana-wygrana”
 5. zasady licytacji, argumentacji i gospodarowania ustępstwami
 6. techniki “przechwytywania inicjatywy”
 7. BATNA, I-MOC oraz inne źródła siły w negocjacjach
  Symulacja i analiza rozmów

2-dniowe szkolenie warsztatowe

Negocjacje międzykulturowe- różnice w postrzeganiu relacji
Views All Time
Negocjacje międzykulturowe- różnice w postrzeganiu relacji
Views Today