Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Dwa oblicza coachingu, czyli jak zmieniać i kreować umiejętności, a jak przekonania i postawy pracowników

Dwa oblicza coachingu, czyli jak zmieniać i kreować umiejętności, a jak przekonania i postawy pracowników

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest zaprezentowanie dwóch różnych podejść do coachingu:

– coaching biznesowy- kształcenie i rozwijanie umiejętności biznesowych, np. umiejętności handlowych, negocjacyjnych, w zakresie obsługi klienta itp.

– coactive-coaching- forma life coachingu nastawionego na rozwój kompetencji osobistych, np. zmiany nawyków, równowagi między pracą a życiem osobistym, osiągania celów, automotywacji itp.

Połączenie obu możliwości doskonalenia to gwarancja sukcesu zawodowego i osobistego!

Szkolenie kierowane jest do wszystkich, którzy chcą w praktyczny sposób pogłębić swoją wiedzę na temat coachingu oraz poznać możliwości, jakie daje jego zastosowanie w organizacji lub życiu prywatnym.

Warsztaty dostarczą wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Jak rozwijać umiejętności coachingowe
 • Kiedy, jak i dla kogo stosować coaching biznesowy a kiedy coactive- coaching
 • Jak wybrać i zaplanować strategię indywidualnej pracy z poszczególnymi osobami w zespole
 • Jak uniknąć błędów i efektywnie coachować w różnych warunkach
 • Jak zmotywować do pracy ze standardami biznesowymi
 • Jak wpływać na postawy, kształtować pozytywne przekonania i uczyć pożądanych zachowań

 

Program szkolenia:

Dzień I

„Doceń pracowników i osiągaj zamierzone rezultaty”– coaching biznesowy

O uczeniu się dorosłych:

 1. Schody kompetencyjne
 2. Cykl uczenia się Kolba
 3. Obszary i poziomy uczenia się wg Blooma
 4. Przeszkody w uczeniu się (syndrom starego psa i inne)

Czym jest coaching a czym na pewno nie jest?

 1. Kto to jest coach?
 2. Wartości skutecznego coacha
 3. 5 zasad coachów osiągających świetne wyniki
 4. Kluczowe kompetencje- jak stać się coachem?
 5. Najczęściej popełniane błędy- jak ich uniknąć?

Mapowanie zespołu:

 1. Definiowanie potrzeb rozwojowych pracowników
 2. Wyznaczanie indywidualnego planu i celów coachingowych
 3. Model Hersey’a, Blanchard’a
 4. Jak coachować pracowników o różnym poziomie gotowości
 5. Czy i jak coachować „gwiazdy”, czyli najlepszych w zespole

Ćwiczenie: wykonanie matrycy mapującej poziom kompetencji i potrzeby rozwojowe członków zespołu

Proces coachingowy:

 1. Sprzedanie idei coachingu
 2. Przedmiot coachingu
 3. Obserwacja, zasady
 4. Analiza, informacja zwrotna

Konstruktywna krytyka:

 1. Co to jest “kanapka krytyki”, jak ją tworzyć?
 2. Jak udzielać?
 3. Feedback pozytywny i feedback negatywny
 4. Konsekwencja w realizacji celów

Ćwiczenie: udzielenie informacji zwrotnej na podstawie analizy przypadku

Narzędzia w pracy coacha:

 1. Plan coachingu
 2. Raport pocoachingowy
 3. Formatka obserwacyjna

 

Dzień II

„Doceń pracowników i osiągaj zamierzone rezultaty”– life coaching

Szkolenie ma formę warsztatowej sesji coachingowej , w której biorą udział wszyscy uczestnicy.

Model Co-Active Coaching::

 1. Coaching jako metoda rozwoju osobistego
 2. Obszary i wskazania- kiedy i z kim pracować w coactive -coachingu
 3. Korzyści wynikające z zastosowania

Proces coachingowy:

 1. Etapy pracy
 2. Warunki skutecznej sesji coachingowej
 3. Niezbędne zasady

Coaching jako metoda rozwoju osobistego:

 1. Wykorzystanie własnej kreatywności i potencjału
 2. Bezpieczne i skuteczne przejście przez zmianę
 3. Praca nad zmianą nawyków i wypracowywanie pożądanych zachowań
 4. Rozwijanie i wzmacnianie własnej pozycji zawodowej i osobistej
 5. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Model Co-Active Coaching został wypracowny przez The Coaches Training Institute – największą organizację zrzeszającą i przygotowującą profesjonalnych coachów. Wykorzystuje kilkanaście lat praktyki zdobywanej w zawodzie przez aktywnych coachów. Sprawdzał się (i nadal się sprawdza) w doświadczeniu wielu ludzi na całym świecie. Model Co-Active Coaching zakłada, że to klient posiada potencjał i kreatywność, coach natomiast, na podstawie prawa danego mu przez klienta, dąży do tego, by te zdolności w pełni ożywić i udostępnić.

Dwa oblicza coachingu, czyli jak zmieniać i kreować umiejętności, a jak przekonania i postawy pracowników
Views All Time
Dwa oblicza coachingu, czyli jak zmieniać i kreować umiejętności, a jak przekonania i postawy pracowników
Views Today