Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Pokonaj stres w pracy

Pokonaj stres w pracy

Główna Idea:

Jak zapanować nad własnymi negatywnymi emocjami? Jak skutecznie działać doświadczając stresu? Jak relaksować swoje ciało i umysł? Jak wykorzystać towarzyszący stres, by stał się naszym sprzymierzeńcem? Jak zadbać o poczucie zadowolenia osobistego i zawodowego? Odpowiedzi dostarczą Państwu dwa dni interaktywnego treningu „ oswajania” własnego stresu prowadzonego przez psychologa- terapeutę , specjalistę ds. pozytywnego wykorzystania stresu.

 

Dla kogo:

Trening dedykowany osobom, którym zależy na świadomym panowaniu nad własnymi emocjami, również tymi negatywnymi; wszystkim, dla których ważna jest jakość pracy w komfortowych emocjonalnie warunkach oraz dobre relacje z innymi ludźmi.

 

Korzyści dla uczestników:

 1. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w różnych okolicznościach przy wykorzystaniu sprawdzonych technik redukcji stresu;
 2. autodiagnoza własnego typu osobowości i jego podatności na stres;
 3. trening skutecznych metod relaksacyjnych, np. z wykorzystaniem podświadomości ( również do szybkiego stosowania w środowisku pracy);
 4. stworzenie indywidualnego planu „ zaprzyjaźniania się” z własnym stresem.

Metody szkoleniowe:

Mini-wykład, ćwiczenia indywidualne, testy psychologiczne, analizy przypadków, symulacje i analizy sytuacyjne, prace w podgrupach, dyskusje kierowane, trening technik relaksacyjnych.

 

Program:

Dzień 1

Pojęcie stresu i jego dwa oblicza:

 • Stres oraz stresory wywołujące reakcję stresową
 • Stres pozytywny – eustres- i stres negatywny – dystres oraz neustres i ich znaczenie w życiu każdego człowieka
 • Fazy stresu
  a. alarmowa,
  b. mobilizacyjna,
  c. przystosowania
  d. wyczerpania
 • Model stresu GAS Lazarusa – siła stresu, a poziom wykonywania zadania

Typowe stresory działające na nasze życie:

 • Test określający liczbę stresorów, którym jesteśmy poddawani i ich wpływ na nasze życie – autodiagnoza
 • Badanie poziomu naszego stresu i reakcji na sytuacje stresowe
 • Typ osobowości a podatność na działanie stresorów

Przyczyny wywołujące reakcję stresową oraz objawy:

 • Różnorodne źródła wywołujące stres
  a. obiektywne,
  b. subiektywne,
  c. osobowe
  d. sytuacyjne,
  e. wewnętrzne,
  f. zewnętrzne.
 • Sposób działania stresu na organizm człowieka, procesy poznawcze oraz emocje
 • Objawy stresu – długotrwałego oraz krótkotrwałego

Stres w pracy:

 • Przyczyny występowania stresu w pracy
 • Skutki bycia pod wpływem stresu a wyniki pracy – poziom stresu a wykonywanie zadań
 • Wpływ stresu na relacje z przełożonym, współpracownikami i klientami
 • Wypalenie zawodowe
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy-
  a. Zmiana nawyków
  b. Organizacja pracy
  c. Organizacja czasu pracy
  d. Rozwijanie swoich kompetencji interpersonalnych w miejscu pracy – reakcja na krytykę, dbanie o swoją przestrzeń psychologiczną oraz prawa.

Stres a życie osobiste:

 • Wpływ stresu na życie osobiste- brak poczucia szczęścia i zadowolenia w życiu osobistym
 • Wpływ zaburzonego życia osobistego na wyniki w pracy
 • Choroby wywołane długotrwałym stresem

Dzień 2

Sposoby radzenia sobie ze stresem:

 • Wykorzystanie czterech podstawowych strategii radzenia sobie ze stresem
 • Pozytywne myślenie – świadoma zmiana myślenia z negatywnego na pozytywne
 • Podnoszenie poziomu samooceny i poczucia własnej wartości
 • Zmiana spostrzegania rzeczywistości – wykorzystanie niektórych metod z Neurolingwistycznego Programowania (Metoda Walta Disneya, asocjacja- dysocjacja )
 • Wykorzystanie metamodelu swojego i drugiej osoby do zmiany spostrzegania rzeczywistości (NLP)
 • Pozytywne kotwiczenie- jako szybkie i trwałe pokonanie skutków stresu (NLP)

Otoczenie społeczne wsparciem w radzeniu sobie ze stresem:

 • Karta osobistego wsparcia, z zasobów którego możemy korzystać
 • Strefy wsparcia, do których możemy się odwoływać w sytuacjach stresowych
 • Rozmowa antystresowa – stwierdzenia deprecjonujące zamieniane na stwierdzenia pozytywne

Relaksacja jako jeden z elementów radzenia sobie ze stresem – trening technik:

 • Oddychanie przeponowe
 • Napinanie mięśni i podnoszenie kontroli nad sowim ciałem
 • Odczuwanie kontroli nad swoim ciałem
 • Techniki medytacji
 • Wizualizacje
 • Afirmacje, jako świadome wpływanie na swój mózg

 

 

Pokonaj stres w pracy
Views All Time
Pokonaj stres w pracy
Views Today