Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Profesjonalna obsługa telefoniczna – szkolenia

Profesjonalna obsługa telefoniczna – szkolenia

Profesjonalna obsługa telefoniczna – szkolenia

Profesjonalna obsługa telefoniczna jest bardzo ważna w kontakcie z klientem. Konsultant może bowiem zaciekawić odbiorcę tematem rozmowy, wzbudzić zaufanie, przedstawić ofertę i korzyści z niej płynące lub też zniechęcić go do rozmowy pozostawiając nieprzyjemne wrażenie. Szkoląc swoich pracowników firma może więc pozyskiwać nowych klientów i nawiązywać z nimi długotrwałe relacje. Może również zrazić ich do siebie i poprzez to ponieść duże straty. Z tego też względu szkolenie z profesjonalnej obsługi telefonicznej klienta jest bardzo ważnym aspektem dla firmy podczas budowania wizerunku swojej marki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie z profesjonalnej obsługi telefonicznej w kontakcie z klientem adresowane jest do pracowników działów call center, pracowników zajmujących się obsługą klienta oraz wszystkich chętnych, którzy chcą zgłębić wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie.

Charakterystyka i cele szkolenia

Profesjonalna obsługa telefoniczna – szkoleniaSzkolenie ukierunkowuje słuchaczy na różne typy klientów, wyposaża ich w niezbędne umiejętności prowadzenia rozmowy z trudnymi odbiorcami, zapoznaje z określonym słownictwem i zwrotami, które należy wykorzystywać podczas pracy, aby wzbudzić ciekawość i zaufanie rozmówcy oraz prezentuje  różnorodne sposoby poznawania oczekiwań klientów i radzenia sobie w przypadku zaistnienia u nich wątpliwości i obiekcji. Celem szkolenia jest również budowanie odpowiedniej postawy wobec klientów, pełnej empatii, szacunku i zrozumienia oraz kształtowanie umiejętności budowania wizerunku marki jako profesjonalnej firmy. Zapewni to klientom odpowiednią jakość obsługi i wpłynie na zwiększenie ich satysfakcji podczas korzystania z produktów i usług  danego przedsiębiorstwa.

Szkolenie nastawione jest na praktyczne nabywanie umiejętności poprzez różnorodne ćwiczenia, symulacje, gry i dyskusje. Uczestnicy mają możliwość wymieniać się swoimi poglądami i doświadczeniem. Omawiając z trenerem różne przypadki rozmów zdobywają potrzebne kompetencje, które potem będą mogli przełożyć na jakość obsługi klienta, co w konsekwencji przyczyni się  do wymiernego zysku firmy.

Umiejętności nabywane w trakcie szkolenia:

  • Umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta
  • Umiejętność aktywnego słuchania
  • Umiejętność komunikacji i dopasowania się do rozmówcy
  • Umiejętność mówienia językiem korzyści
  • Umiejętność zbijania obiekcji
  • Umiejętność wzbudzania zaufania i podtrzymywania relacji z klientami
  • Umiejętność rozmowy z trudnymi klientami
  • Umiejętność radzenia sobie z agresją klienta
  • Umiejętność kreowania wizerunku firmy
  • Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta

Profesjonalne szkolenia z obsługi klienta są prowadzone przez – krakowską firmę szkoleniową GenWhy.Profesjonalna obsługa telefoniczna – szkolenia

Profesjonalna obsługa telefoniczna – szkolenia
Views All Time
Profesjonalna obsługa telefoniczna – szkolenia
Views Today