Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Skuteczna sprzedaż – szkolenia sprzedażowe

Skuteczna sprzedaż – szkolenia sprzedażowe

„Rozwój kompetencji sprzedażowych i doradczych”
„Za umiejętność postępowania z ludźmi zapłacę po stokroć więcej, niż za jakąkolwiek inną umiejętność” – Rockeleller

Cel szkolenia:

Zrozumienie zasad i kreowanie postaw aktywnego sprzedawcy i doradcy. Tworzenie profesjonalnego wizerunku aktywnego sprzedawcy – doradcy. Interaktywny trening aktywnej sprzedaży oraz ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klientów. Motywowanie partnerów do współpracy.
Dzięki szkoleniu będą Państwo mogli:
– podnieść swoją efektywność sprzedażową
– rozwinąć umiejętności wpływania na klienta
– świadomie planować proces sprzedaży w odniesieniu do postawionych celów
– osiągać cele biznesowe i budować relacje z klientami
– czerpać satysfakcję z pracy handlowca dzięki rozwinięciu własnych umiejętności interpersonalnych

Metoda: interaktywna metoda oparta na dyskusji moderowanej, scenkach, symulacjach, case study.

 

Program szkolenia:

Moduł I

Handlowiec z pasją

 1. Budowanie własnego wizerunku oraz wizerunku firmy –jak kreować atrakcyjną markę
 2. Handlowiec – ekspert i doradca klienta
 3. Sprzedaż a charakter – nawyki i umiejętności zwiększające efektywność handlowca
 4. Trening interpersonalny i intrapersonalny

Perswazyjna komunikacja w kontakcie z klientem

 • Komunikacja w kontakcie z klientem, rola pierwszego wrażenia
 • Bariery w komunikacji – jak eliminować i minimalizować ich wpływ na efekt sprzedaży
 • Najważniejsze reguły wywierania wpływu
 • Techniki dostrajania się do klienta – budowanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi
 • Komunikacja w rozmowach telefonicznych
 • Ćwiczenia

Moduł II

Zarządzanie procesem sprzedaży

 1. ZPC – zarządzanie przez cele- model efektywnego projektowania procesu sprzedaży
 2. Techniki i zasady wyznaczania celów
 3. Jak osiągać cele biznesowe i jednocześnie tworzyć dobre relacje
 4. Planowanie sprzedaży: wyznaczanie priorytetów, organizacja czasu, analiza historii klienta

Moduł III

Odkrywanie/uzgadnianie potrzeb klientów

 • Techniki sprzedaży – rola i rodzaje pytań w kontakcie z klientem
 • Aktywne słuchanie
 • Odkrywanie potrzeb klientów
 • Metoda Sokratesa – kreowanie potencjalnych potrzeb – jak wprowadzić do klienta nowy produkt
 • Metoda akuszerii – jak wzbudzić w kliencie nową potrzebę
 • Ćwiczenia i scenki symulacyjne

Moduł IV

Technika skutecznego i perswazyjnego przekonywania

 • Potrzeba-Cecha-Korzyść
 • Zamiana cech produktu na korzyści dla klienta
 • Skuteczna prezentacja sprzedażowa – jak dobierać i przedstawiać swoje argumenty
 • Ćwiczenia i scenki symulacyjne

Moduł V

Trudni klienci – jak sobie z nimi radzić ?

 1. Dlaczego klienci są trudni ?
 2. Rodzaje trudnych klientów
 3. Rodzaje obiekcji i zastrzeżeń
 4. Format Obchodzenia Zastrzeżeń
 5. Reklamacje uzasadnione i nieuzasadnione
 6. Ćwiczenia i scenki symulacyjne

 Moduł VI

Proaktywność w kontakcie z partnerem biznesowym

 1. Budowanie trwałych i pożądanych relacji
 2. Motywowanie, zachęcanie i wzbudzanie zainteresowania u klientów
 3. Model AIDA- jak nie stracić z oczu tego, co ważne dla klienta
 4. Przeciwdziałanie własnemu wypaleniu zawodowemu – zestaw najważniejszych technik
 5. Radzenie sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, przełamywanie własnych ograniczeń
Skuteczna sprzedaż - szkolenia sprzedażowe
Views All Time
Skuteczna sprzedaż - szkolenia sprzedażowe
Views Today