Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Skuteczne techniki zarządzania pokoleniami w przedsiębiorstwie – szkolenie

Skuteczne techniki zarządzania pokoleniami w przedsiębiorstwie – szkolenie

Skuteczne techniki zarządzania pokoleniami w przedsiębiorstwie – szkolenie

Od roku 2010 pracodawcy nieustannie narzekają na brak chętnych do pracy. Problem ten nie wynika jednak w większości wypadków z braku pracowników na rynku pracy, ale z ich niewystarczającymi kompetencjami i ograniczonym doświadczeniem. Pracodawcy wskazują przede wszystkim na kompetencje ogólne, które, ich zdaniem, cały czas maleją. W zatrudnianiu pracowników przeszkadza ich brak umiejętności komunikowania się, umiejętności organizacji stanowiska pracy, samodyscypliny, czy umiejętności współpracy w zespole. Te ograniczone kompetencje, wg pracodawców, wynikają w dużej części z różnicy pokoleń i funkcjonowania jednocześnie kilku generacji pracowników. W związku z tym, niezbędne jest pozyskanie nowych umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi – zarządzania wielopokoleniową kadrą.

Wielopokoleniowa generacja pracowników

We współczesnej firmie spotykają się trzy generacje pracowników: Baby Boomers, którzy najczęściej liderują w przedsiębiorstwie, pokolenie X, czyli generacja sukcesu, pokolenie, które weszło na rynek pracy po 1989r. oraz generacja Y, a szykuje się już do wejścia na rynek pracy pokolenie Z. Każde z nich zdobywało wykształcenie i naukę zawodu w całkowicie odmiennych okolicznościach społeczno-kulturowych, gospodarczych i politycznych. Różnice pomiędzy nimi widoczne są w wielu sferach życia: pojęciu funkcjonowania rodziny, stosunku do autorytetów, lojalności, akceptacji zmian czy zaangażowaniu. To dlatego zarządzanie zasobami ludzkimi staje się wyzwaniem wymagającym wysokich umiejętności wykorzystywania możliwości specyficznych dla każdej z grup pokoleniowych i doboru właściwych narzędzi komunikacji.

Skuteczne techniki zarządzania pokoleniami w przedsiębiorstwie – szkolenie

Specjalistyczne szkolenia zarządzania wiekiem w firmie organizowane przez firmę szkoleniową GenWhy, umożliwiają zrozumienie odmienności punktów widzenia każdego z nich i przekucia różnic w zalety służące rozwojowi przedsiębiorstwa. Szkolenie pomaga unikać barier międzypokoleniowych, ale przede wszystkim umożliwia usprawnienie komunikacji z przedstawicielami różnych pokoleń. Właściwy dobór narzędzi komunikowania się zwiększa szansę na zrozumienie i skuteczną interakcję. We współczesnym świecie uniwersalny język komunikacji przestaje funkcjonować. Tylko właściwe dopasowanie go do odbiorcy pomoże w uzyskaniu oczekiwanych efektów. Szkolenia zarządzania pokoleniami dostarczają kadrze zarządzającej narzędzi analizy cyklu życia pracownika oraz cyklu życia przedsiębiorstwa. Obiektywna analiza rynku pracy i ocena załogi przedsiębiorstwa pomaga wyprzedzać problemy i przygotować się do nieuchronnych zmian.

Skuteczne techniki zarządzania pokoleniami w przedsiębiorstwie – szkolenie
Views All Time
Skuteczne techniki zarządzania pokoleniami w przedsiębiorstwie – szkolenie
Views Today