Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Stres i asertywność, czyli jak osiągać cele i nie dać się zwariować.

Stres i asertywność, czyli jak osiągać cele i nie dać się zwariować.

Szybkie tempo życia zarówno w pracy jak i poza nią, sprawia że nasz organizm często odczuwa spadek energii. W związku z tym warto pomyśleć o dwóch sprawach: jak działać, aby być aktywnym i efektywnym, a jednocześnie nie wyniszczać swego organizmu, a z drugiej strony w jaki sposób szybko regenerować własne siły fizyczne i psychiczne i radzić sobie z obciążeniami życia codziennego. Warto wzmocnić swoją skuteczność zawodową i osobistą oraz pomyśleć o zasileniu swojego osobistego„ akumulatora”.

Szkolenia dostarczy odpowiedzi i sposobów na to:

 • Jak podnieść skuteczność swoich działań i poszerzyć możliwości wpływu?
 • Jak zapanować nad własnymi negatywnymi emocjami?
 • Jak skutecznie działać doświadczając stresu?
 • Jak relaksować swoje ciało i umysł?
 • Jak wykorzystać towarzyszący stres, by stał się naszym sprzymierzeńcem?
 • Jak zadbać o poczucie zadowolenia osobistego i zawodowego?

Odpowiedzi dostarczą dwa dni interaktywnego treningu „ oswajania” własnego stresu i rozwijania u siebie postawy asertywnej prowadzonego przez psychologa- terapeutę , specjalistę ds. pozytywnego wykorzystania osobistego potencjału.

Korzyści dla uczestników:

 1. Rozpoznanie własnego poziomu asertywności i własnych ograniczeń i lęków przed byciem asertywnym
 2. Wygenerowanie pozytywnych przekonań i wytrenowanie trwałej postawy asertywnej
 3. Rozwijanie postaw asertywnych w różnych obszarach życiowych
 4. Autodiagnoza własnego typu osobowości i jego podatności na stres
 5. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w różnych okolicznościach przy wykorzystaniu sprawdzonych technik redukcji stresu;
 6. Trening skutecznych metod relaksacyjnych, np. z wykorzystaniem podświadomości (również do szybkiego stosowania w środowisku pracy);

Stworzenie indywidualnego planu „ zaprzyjaźniania się” z własnym stresem.

Metody szkoleniowe:

Mini-wykład, ćwiczenia indywidualne, testy psychologiczne, analizy przypadków, symulacje i analizy sytuacyjne, prace w podgrupach, dyskusje kierowane, trening technik relaksacyjnych.

 

Dzień I

Pojęcie asertywności- czym ona jest, a czym na pewno nie jest ? Ocena swojego poziomu asertywności w poszczególnych obszarach osobistych i biznesowych:

 1. Definicja terminu „asertywność” i omówienie najczęstszych problemów z własną asertywnością
 2. Rozróżnienie między asertywnym, agresywnym a uległym zachowaniem
 3. Poziom asertywności wobec przełożonego, współpracownika i klienta
 4. Poziom asertywności w poszczególnych obszarach – wyłonienie obszarów, które należy rozwinąć – test autodiagnozujący

Zewnętrzne wskaźniki przyjęcia asertywnej postawy, jako sposobu życia:

 1. Mowa ciała, jako zasadniczy element postawy asertywnej
 2. Komunikacja werbalna i zawarty w niej „przekaz” asertywnej postawy
 3. Zdania pro-asertywne i ich używanie do rozwijania własnej asertywności
 4. Interaktywny trening postawy asertywnej

Asertywna obrona swoich praw w sytuacjach osobistych i społecznych:

 1. Asertywne odmowa – schemat mówienia „nie”
 2. Asertywne poproszenie o przysługę i akceptacja odmowy
 3. Asertywne żądanie wynikające z określonych praw, nam przysługujących
 4. Ćwiczenia warsztatowe: indywidualne i grupowe

Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwały oraz wyrażanie krytyki i pochwał wobec innych:

 1. Różne rodzaje krytyki i sposoby reakcji na nią – błędy najczęściej popełniane
 2. Pochwały i ich przyjmowanie oraz zaprzeczanie z powodu poczucia niskiej wartości i niewiary w siebie
 3. Asertywna reakcja na krytykę i pochwały ze strony przełożonego, współpracownika i klienta
 4. Asertywne wyrażanie krytyki i pochwał wobec obcych, współpracowników i bliskich
 5. Asertywna reakcja na komplementy i niestosowne żarty
 6. Ćwiczenia warsztatowe: indywidualne i grupowe

Poczucie własnej wartości a asertywne zachowanie, czyli asertywność w stosunku do samego siebie:

 1. Jak zachowywać się asertywnie, działać skutecznie i wyrabiać trwałe pozytywne nawyki myślenia i zachowania
 2. Wyznaczanie celów wyznacznikiem sukcesu
 3. Koncentracja na zadaniu do zrealizowania jako sposób realizacji zamierzonych celów
 4. Konsekwencja w realizacji celów

Dzień II

Pojęcie stresu i jego dwa oblicza:

 1. Stres oraz stresory wywołujące reakcję stresową
 2. Stres pozytywny – eustres- i stres negatywny – dystres oraz neustres i ich znaczenie w życiu każdego człowieka
 3. Fazy stresu:
  1. alarmowa,
  2. mobilizacyjna,
  3. przystosowania,
  4. wyczerpania
 4. Model stresu GAS Lazarusa – siła stresu, a poziom wykonywania zadania

Stres w pracy:

 1. Przyczyny występowania stresu w pracy
 2. Skutki bycia pod wpływem stresu a wyniki pracy – poziom stresu a wykonywanie zadań
 3. Wpływ stresu na relacje z przełożonym, współpracownikami i klientami
 4. Wypalenie zawodowe

Stres a życie osobiste:

 1. Wpływ stresu na życie osobiste- brak poczucia szczęścia i zadowolenia w życiu osobistym
 2. Wpływ zaburzonego życia osobistego na wyniki w pracy
 3. Choroby wywołane długotrwałym stresem

Sposoby radzenia sobie ze stresem:

 1. Wykorzystanie czterech podstawowych strategii radzenia sobie ze stresem
 2. Pozytywne myślenie – świadoma zmiana myślenia z negatywnego na pozytywne
 3. Podnoszenie poziomu samooceny i poczucia własnej wartości
 4. Zmiana spostrzegania rzeczywistości – wykorzystanie niektórych metod z Neurolingwistycznego Programowania (Metoda Walta Disneya, asocjacja- dysocjacja)
 5. Wykorzystanie metamodelu swojego i drugiej osoby do zmiany spostrzegania rzeczywistości (NLP)
 6. Pozytywne kotwiczenie- jako szybkie i trwałe pokonanie skutków stresu (NLP)
 7. Radzenie sobie ze stresem w pracy:
  1. Zmiana nawyków
  2. Organizacja pracy
  3. Organizacja czasu pracy
  4. Rozwijanie swoich kompetencji interpersonalnych w miejscu pracy – reakcja na krytykę, dbanie o swoją przestrzeń psychologiczną oraz prawa.

Relaksacja jako jeden z elementów radzenia sobie ze stresem – trening technik:

 1. Oddychanie przeponowe
 2. Napinanie mięśni i podnoszenie kontroli nad sowim ciałem
 3. Odczuwanie kontroli nad swoim ciałem
 4. Wizualizacje
 5. Afirmacje, jako świadome wpływanie na swój mózg

Podsumowanie szkolenia i praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności.

Stres i asertywność, czyli jak osiągać cele i nie dać się zwariować.
Views All Time
Stres i asertywność, czyli jak osiągać cele i nie dać się zwariować.
Views Today