Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Szkolenia menadżerskie – Umysł Lidera II

Szkolenia menadżerskie – Umysł Lidera II

Szkolenia menadżerskie – Umysł Lidera II

Za umiejętność postępowania z ludźmi zapłacę po stokroć więcej, niż za jakąkolwiek inną umiejętność. (Rockefeller)

Seminarium dedykowane menedżerom – uczestnikom warsztatu Umysł Lidera oraz wszystkim poszukującym nowych strategii działania w sytuacji kryzysu

CELE WARSZTATÓW:

1. Analiza indywidualnych doświadczeń uczestników.
2. Rozwinięcie cech i kompetencji lidera w sytuacji zmian
3. Doskonalenie kompetencji zarządzania sobą i innymi – nowa generacja zarządzania.
4. Omówienie zasad działania w obliczu kryzysy.
5. Wyzwolenie nowej porcji pozytywnej energii.

Dzień I

I Sesja:

 1. Odniesienie do najważniejszych treści zaprezentowanych na poprzednim spotkaniu
 2. Dyskusja na temat skuteczności omawianych form działania
 3. Rozmowa o zmianach w nas i dookoła nas

W efekcie tej sesji uczestnicy poznają:

 1. Odświeżą wiadomości z poprzedniego szkolenia
 2. Podzielą się doświadczeniami

II, III Sesja:

 1. Zmiany – czym są dla nas. Co robić, by chętnie w nich uczestniczyć.
 2. Przedstawienie wszystkich cech charakteru lidera warunkujących skuteczne działanie z naciskiem na (samodzielność, współzależność, intuicję, zdolność i wolę ciągłego uczenia się)
 3. Podanie metod doskonalenia – w sobie i innych – cech lidera ułatwiających skuteczne działanie oraz pozwalających budować innym podobne nastawienia
 4. Sprawdzenie poziomu nasycenia omawianych cech – autodiagnoza

W efekcie tej sesji uczestnicy nauczą się:

 1. Poznają kolejne cechy wzmacniające skuteczność działania
 2. Zobaczą skalę postępu w rozwoju
 3. Przyjrzą się bliżej psychologii zmiany, uświadomią sobie rolę swojego działania

IV Sesja:

 1. Dyskusja na temat sukcesu w życiu
 2. Zamiana wizji na zadania
 3. Zwycięstwo prywatne i zwycięstwo publiczne
 4. Ochrona przed wypaleniem
 5. “Złota godzina” – troska o cztery obszary ludzkiego funkcjonowania

W efekcie tej sesji uczestnicy poznają:

 1. Poznają zasadę zachowania pasji w życiu
 2. Uzmysłowią sobie najważniejsze wartości i cele swojego życia

 

Dzień II

V i VI Sesja:

 1. Kryzys – co to dokładnie znaczy
 2. Przedyskutowanie 6 praw sukcesu firmy w sytuacjach kryzysowych
 3. Tworzenie wizji i misji własnego życia.
 4. Poznanie sposobów:
  – zwiększania wartości wytwarzanego produktu,
  – motywowania pracowników,
  – budowania partnerskich relacji w firmie,
  – wytwarzania więzi i kultury przedsiębiorstw

W efekcie tej sesji uczestnicy poznają:Prawa rządzące budowaniem celów grup i jednostek

 1. Zrozumieją istotę kryzysu, poznają zasady skutecznego działania i szansę na sukces
 2. Poznają dobre sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 3. Nauczą się lepiej dbać o codzienną kondycję firmy

VII Sesja:

 1. Komunikacja w trudnych sytuacjach:
  – ułatwienia,
  – utrudnienia,
 2. Nauka sposobów zapobiegania konfliktom/ weryfikacja idei “zarządzanie konfliktami”
 3. Zasada wygrana – wygrana w życiu

W wyniku tej sesji uczestnicy:

 1. Polepszą komunikację wykorzystując wiedzę socjopsychologiczną
 2. Przyswoją sobie zasadę wygrana – wygrana
 3. Nauczą się lepiej dbać o własny wizerunek u podwładnych i współpracować z przełożonymi

VIII Sesja:

 1. Nowa generacja zarządzania sobą w czasie – zasady skutecznego działania
 2. Nauka rozróżniania spraw ważnych i tylko pilnych
 3. Podstawowe założenia planowania – praca z kalendarzem

W wyniku tej sesji uczestnicy:

 1. Mogą zmienić swój stosunek do czasu
 2. Przyswoją sobie zasady zarządzania sobą w czasie
 3. Poznają najlepsze metody planowania i pracy z kalendarzem

Warsztaty wzmocnią wiarę w siebie i dostarczą motywacji do dalszej pracy nad sobą. Każdy dzień składa się z czterech sesji.

Szkolenia menadżerskie - Umysł Lidera II
Views All Time
Szkolenia menadżerskie - Umysł Lidera II
Views Today