Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Szkolenie umiejętności menadżerskich

Szkolenie umiejętności menadżerskich

Szkolenie umiejętności menadżerskich

Bez wątpienia sukces pracy całego zespołu w dużej mierze zależy od umiejętności i pomysłowości menadżera, który w wielu przypadkach jest w stanie wprowadzić w życie projekty, pozornie, skazane na porażkę. Dobry menadżer powinien posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale także informacje praktyczne. Bardzo pomocne  w zdobywaniu doświadczenia może się okazać szkolenie umiejętności menadżerskich jakie prowadzi firma szkoleniowa z Krakowa – Maciołek&Wspólnicy. Jakie dokładnie korzyści można odnieść, zapisując się na kurs tego rodzaju? Zalet tego rozwiązania jest naprawdę bardzo dużo. 

Menadżer = lider

Szkolenie umiejętności menadżerskichW zespole menadżer powinien pełnić nie tylko funkcję koordynatora działań, ale przede wszystkim lidera posiadającego odpowiedni autorytet. Aby jednak cieszyć się poważaniem i szacunkiem swoich współpracowników, należy najpierw zbudować swój autorytet i pozycję w grupie. Dobry menadżer powinien więc wiedzieć, w jaki sposób stopniowo ugruntowywać swoje przywództwo w zespole – z całą pewnością szkolenie umiejętności menadżerskich może pomóc w nauczeniu się metod osiągnięcia tego celu. Niezwykle ważna jest również asertywność menadżera połączona z umiejętnością słuchania. Lider powinien z jedne strony być otwartym na propozycje i kreatywne pomysły wychodzące od pracowników, z drugiej jednak musi wiedzieć, kiedy postawić na swoim i przeforsować rozwiązania, które sprawdzą się w danej sytuacji.

Menadżer = coach

Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, że menadżer w dzisiejszych czasach nie pełni funkcji kierownika wydającego jedynie polecenia i oczekującego, że zostaną one jak najszybciej wykonane. Obecnie na szkoleniach umiejętności menadżerskich duży nacisk kładzie się na rozwijaniu w uczestnikach umiejętności zachęcania innych do działania. Menadżer, którego rola w wielu aspektach przypomina zadania coacha, powinien więc umieć wygłaszać motywujące przemowy. Powinien także posiadać swoisty zmysł odkrywcy, który jest w stanie dojrzeć w swoich współpracownikach zarówno słabe, jaki mocne strony, które warto rozwijać i wykorzystywać w dalszych działaniach w zespole.

Szkolenie umiejętności menadżerskich
Views All Time
Szkolenie umiejętności menadżerskich
Views Today