Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Szkolenie z Zarządzanie Projektem

Szkolenie z Zarządzanie Projektem

Szkolenie z Zarządzanie Projektem

Ogólna charakterystyka szkolenia

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu poświęconego zarządzaniu projektami. W trakcie szkolenia przygotowywany i planowany jest konkretny projekt. Szkolenie zawiera elementy metodyk PMI i Prince2.

 

Do kogo kierowana jest szkolenie?

Udział w szkoleniu polecamy obecnym i przyszłym kierownikom projektów i członkom zespołów projektowych. Zapraszamy również osoby odpowiedzialne za wdrażanie procedur zarządzania projektami w firmach i organizacjach. Szkolenie polecamy dla wszystkich grup zawodowych.

 

Celem szkolenia jest przekazanie ugruntowanej wiedzy na temat zarządzania projektami, dzięki której uczestnicy będą:

 • Rozumieli zasady funkcjonowania projektów w organizacjach i ważność wspólnej kultury projektowej
 • Umieli identyfikować role w organizacji projektowej
 • Potrafił zastosować techniki przygotowania, planowania i kontroli realizacji projektu oraz zarządzania ryzykiem
 • Zostanie przygotowany do roli kierownika projektu i świadomego członka zespołu projektowego

 

Program:

 1. Od wizji i misji do celu projektu
 • Czym jest projekt,
 • Potrójne ograniczenie
 • Projekt w cyklu biznesowym
 • Otoczenie projektu
 • Określenie celu cel projektu (zasada SMART)
 1. Cykl życia projektu
 • Opis i zakres projektu
 • Plan projektu
 • Realizacja planu
 • Monitorowanie realizacji projektu
 • Zamykanie projektu
 1. Zespół projektowy i komunikacja
 • Struktura projektowa a struktura liniowa
 • Różne zespoły – do różnych potrzeb
 • Schemat organizacyjny projektu
 • Ludzie w projekcie
  • Jacy są?
  • Jak się zachowują?
  • Jak nimi zarządzać?
 1. Planowanie projektu
 • Struktura podziału prac
 • Kosztorys projektu
 • Budowanie harmonogramu projektu
  • Sieć logiczna
  • Zależności między zadaniami
  • Ścieżka krytyczna
  • Wykres Gantta
 1. Zarządzanie ryzykiem
 • Cechy ryzyka
 • Kategorie ryzyka
 • Proces i techniki zarządzania
  • Identyfikacja
  • Analiza
  • Plan reakcji
  • Kontrola
 1. Monitorowanie i kontrola realizacji projektu
 • Analiza kamieni milowych
 • Krzywa kosztów projektu
 • Wartość wypracowana
 1. Metodyki i standardy zarządzania projektami
 • Dokumentacja projektu
 • Szablony dokumentów
 • Plusy i minusy metodyk

 

Metody szkolenia: mini wykłady wprowadzające, ćwiczenia warsztatowe realizowane samodzielnie i w grupach, ćwiczenia interaktywne, dyskusja

Szkolenie z Zarządzanie Projektem
Views All Time
Szkolenie z Zarządzanie Projektem
Views Today