Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Trening Medialny | Szkolenia Kontakty z Mediami

Trening Medialny | Szkolenia Kontakty z Mediami

Trening Medialny | Szkolenia Kontakty z Mediami

Jak budować pozytywny wizerunek firmy i instytucji w mediach? Co to znaczy być osobą medialną? Jak pozbyć się obaw i tremy w kontakcie z kamerą i mikrofonem? W jaki sposób najlepiej zaprezentować się na forum, a także w trakcie wywiadu telewizyjnego, radiowego i prasowego? Jak kształtować udane kontakty z dziennikarzami? Zapraszamy na warsztatowy „Trening medialny”.


Do kogo kierowane jest szkolenie?

Szkolenie polecamy nie tylko osobom, których zadaniem jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami (rzecznicy, PR-owcy, przedstawiciele zarządu), ale także tym, którzy występują na forum publicznym.


Po szkoleniu jego uczestnicy będą:

 1. umiejętnie reprezentować firmę w mediach oraz na forum publicznym
 2. stosować w praktyce najlepsze zasady współpracy z dziennikarzami
 3. świadomie kształtować swój osobisty wizerunek w prasie, radiu i telewizji
 4. bez obaw występować przed kamerą oraz mikrofonem
 5. śmiało i ciekawie dla odbiorców wypowiadać się na forum

Program szkolenia (2 dni):

1. Zasady współpracy z mediami, czyli jak budować pozytywny wizerunek firmy w kontakcie z dziennikarzami:

 1. o tym, jak postrzegają nas media i jak pozytywnie wpłynąć na zmianę tego postrzegania
 2. jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty z przedstawicielami mass mediów
 3. rola środowisk opiniotwórczych, grup lobbingowych oraz otoczenia biznesowego w kształtowaniu wizerunku firmy w mediach

2. Kształtowanie polityki informacyjnej w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz w internecie:

 1. standardy postępowania w kontaktach z dziennikarzami
 2. jakie informacje są dla mediów najcenniejsze – w jaki sposób takie informacje generować
 3. jak wykorzystać internet w budowaniu pozytywnego wizerunku korporacyjnego
 4. w jaki sposób stworzyć profesjonalny press room na stronie internetowej firmy

3. Menedżerowie oraz reprezentowanie przez nich firmy i instytucje w prasie:

 1. wizerunek firmy w mediach a wizerunek osobisty menedżera
 2. specyfika kontaktów z dziennikarzami reprezentującymi dzienniki i periodyki, a także prasę ogólną oraz branżową
 3. ak pisać w sposób poprawny i zwięzły komunikaty dla prasy

4. Wystąpienia w telewizji:

 1. jak emocjonalnie przygotować się do wystąpienia przed kamerą; jak zapanować nad tremą
 2. w jaki sposób oddziałujemy na telewidzów – zasady telewizyjnej autoprezentacji
 3. trzy prawdy kamerowe
 4. mowa ciała przed kamerą (postawa, mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy)
 5. odzież, fryzura, makijaż i kolory, czyli co lubi, a czego nie oko kamery

5. Wystąpienia w radiu:

 1. zasady radiowej autoprezentacji, czyli o tym, co lubi, a czego nie mikrofon
 2. technika operowania głosem (melodyka, barwa, tempo i siła mówienia)
 3. jak budować dramaturgię wypowiedzi przy pomocy głosu; rola pauz i akcentów

6. Kontakt z mediami w sytuacjach kryzysowych:

 1. otwartość czy strategia zamkniętych drzwi, czyli jak zachować się w kryzysie
 2. jak odpowiadać na trudne pytania ze strony dziennikarzy; jak radzić sobie z napastliwością, krytyką oraz niesłusznymi oskarżeniami

7. Konferencje prasowe:

 1. wybór formy spotkania z dziennikarzami z uwzględnieniem aktualnych potrzeb firmy (konferencja prasowa, briefing, spotkanie kameralne, śniadanie prasowe)
 2. o czym pamiętać w trakcie przygotowań konferencji prasowej oraz rozsyłania zaproszeń

8. Manipulacje w mediach:

 1. manipulacje słowem, obrazem oraz dźwiękiem na przykładach
 2. jak ustrzec się manipulacji, którym mogą nas poddać media

9. Ćwiczenia praktyczne realizowane w trakcie szkolenia z wykorzystaniem kamery:

 1. Autoprezentacja przed kamerą
 2. Wypowiedź ekspercka w telewizji
 3. Wygłoszenie oświadczenia dla mediów w sytuacji kryzysowej
 4. Wywiad telewizyjny

Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny – w jego planie przewidziano ćwiczenia z wykorzystaniem kamery. W trakcie zajęć z kamerą wszyscy uczestnicy mają możliwość sprawdzenia się w każdym ćwiczeniu, a nagrany materiał prezentowany jest na forum i szczegółowo omawiany przez trenera (wraz z wytyczeniem indywidualnych obszarów do rozwoju). Ze względu na warsztatowy charakter szkolenie odbywa się w kameralnej grupie uczestników.

Trening Medialny | Szkolenia Kontakty z Mediami
Views All Time
Trening Medialny | Szkolenia Kontakty z Mediami
Views Today