Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Umysł Lidera – zarządzanie i kierowanie ludźmi w praktyce

Umysł Lidera – zarządzanie i kierowanie ludźmi w praktyce

Umysł Lidera – zarządzanie i kierowanie ludźmi w praktyce

DWUDNIOWE WARSZTATY DLA MENEDŻERÓW I OSÓB PRZEWIDYWANYCH NA KIEROWNICZE STANOWISKA

CELE WARSZTATÓW:

1. Wprowadzenie trwałych zmian dotyczących pracy nad sobą i korzystania na co dzień z poznanej wiedzy.
2. Zademonstrowanie praw skutecznego działania i osiągania sukcesów w każdej dziedzinie.
3. Dostarczenie rzetelnej, praktycznej wiedzy z zakresu psychologii kierowania ludźmi na rynku polskim.
4. Wpojenie umiejętności niezbędnych współczesnym liderom.

Dzień I

I i II Sesja:

 1. Określenie potrzeb w zakresie szkolenia liderów z naciskiem
  na doskonalenie charakteru.
 2. Jak zmienić postrzeganie rzeczywistości ?
 3. Skuteczne działanie lidera a życie prywatne.
 4. Rola i funkcja lidera w grupie.

W efekcie tej sesji uczestnicy poznają:

 1. Rzeczywistość psychologiczną i rządzące nią prawa
 2. Sposoby działania lidera w grupie

III, IV i V Sesja:

 1. Cechy prawdziwego przywódcy, charakter lidera, jak działać skutecznie – „Kierownik pcha, za liderem ludzie idą”, różnice w postawie menedżera i przywódcy.
  – Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu, rozwijanie prawej półkuli mózgu
 2. Doskonalenie metod i cech lidera w sobie i innych.
  Tworzenie kultury pracy zespołowej i orientacji na zespół
  – „Dekalog menedżera”

W efekcie tej sesji uczestnicy nauczą się:

 1. Działać skutecznie i z satysfakcją
 2. Jak budować w sobie i wydobywać z innych najlepsze cechy charakteru
 3. Programować siebie i innych w celu pełnego wykorzystania posiadanego potencjału

Dzień II

VI i VII Sesja:

 1. Czym jest sukces w życiu-warsztaty interaktywne
 2. Przedstawienie psychologicznych zasad planowania oraz zarządzania przyszłością
 3. Tworzenie wizji i misji własnego życia.
 4. Wprowadzenie do tematu: zarządzanie sobą w czasie – „Nie ma nic łatwiejszego, niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym…” (R. Alec Mackenzie)

W efekcie tej sesji uczestnicy poznają:Prawa rządzące budowaniem celów grup i jednostek

 1. Techniki tworzenia optymalnej przyszłości (wizualizacja)
 2. Najbardziej skuteczną koncepcję zarządzania sobą w czasie

Uczestnicy nauczą się:

 1. Kierować rozwojem własnym i pracowników
 2. Budować cele
 3. Efektywnie wykorzystywać czas w pracy i w domu
 4. Sterować sobą i swoim życiem w zrównoważony sposób

VIII Sesja:

 1. Jak komunikują się przywódcy ?
  – słuchanie,
  – mówienie,

 2. Czym jest konflikt, nauka sposobów zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywana
  – Zarządzanie własnymi emocjami
 3. Wstęp do skutecznej negocjacji – zasada wygrana-wygrana w życiu.

W wyniku tej sesji uczestnicy:

 1. Polepszą komunikację wykorzystując wiedzę socjopsychologiczną
 2. Przyswoją sobie zasadę wygrana-wygrana
 3. Nauczą się tworzyć i polepszać swój własny wizerunek

Warsztaty wzmocnią wiarę w siebie i dostarczą motywacji do dalszej pracy nad sobą.Każdy dzień składa się z czterech sesji.

Umysł Lidera - zarządzanie i kierowanie ludźmi w praktyce
Views All Time
Umysł Lidera - zarządzanie i kierowanie ludźmi w praktyce
Views Today