Portal szkoleniowy – wybierz szkolenie dla siebie

Zarządzanie profesjonalną korespondencją biurową – zasady

Zarządzanie profesjonalną korespondencją biurową – zasady

Ogólna charakterystyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy. Uczestnicy otrzymają precyzyjne informacje na temat zasad redagowania, układu graficznego i formalnych elementów najczęściej stosowanych pism , wzory pism oraz samodzielnie wykonają praktyczne ćwiczenia redakcyjne dotyczące poszczególnych pism.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

– wyrobienie umiejętności wyszczególniania podstawowych pism, ich struktury i zakresu prac,
– usystematyzowanie wiedzy na temat różnic w korespondencji w standardzie polskim, niemieckim , angielskim, francuskim i amerykańskim,
– poznanie najnowszych trendów w obszarze korespondencji biurowej.

Program:

 1. Korespondencja zewnętrzna i wewnętrzna w firmie-rodzaje, specyfika.
 2. Ogólne zasady redagowania pism korespondencyjnych, nowe doktryny , trendy, normy polskie i unijne.
 3. Wytyczne dotyczące sporządzania pism korespondencyjnych .
 4. Obieg korespondencji, instrukcja kancelaryjna, terminy rozpatrzenia pism, systemy kancelaryjne, zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji, zasady wysyłania i ewidencji.
 5. Pisma tajne, poufne, objęte tajemnicą.
 6. Korespondencja firmy z urzędami i sądami.
 7. Skróty , tytuły i zwroty w korespondencji.
 8. Rozmieszczenie pism korespondencyjnych w językach obcych:
  • Zasady korespondencji według normy angielskiej
  • Zasady korespondencji według normy amerykańskiej
  • Zasady korespondencji według normy niemieckiej
  • Zasady korespondencji według normy francuskiej.
 9. Analiza porównawcza poznanych pism w korespondencji zachodniej na podstawie różnych pism.
 10. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem omawianych treści.
Zarządzanie profesjonalną korespondencją biurową - zasady
Views All Time
Zarządzanie profesjonalną korespondencją biurową - zasady
Views Today